Privacy Policy

CloudBilling (CloudBilling B.V.) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De persoonlijke gegevens die wij verwerken voor marketing- en sales doeleinden worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of instandhouding van een relatie met het oog op werving voor commerciële doelen.

Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven en uitnodigingen naar personen die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief dan wel hebben aangegeven dat zij uitgenodigd willen worden voor een evenement.

De betrokkene kan te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

Contactgegevens CloudBilling

www.cloudbilling.nl
info@cloudbilling.nl
Gooimeer 1
1411 DC Naarden

Wat doet CloudBilling met uw gegevens?

 • Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw contactgegevens als u een formulier invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 • Bij inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkelingen rondom CloudBilling en om u op de hoogte te houden van speciale events. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 • Als u een formulier op de website invult voor het aanvragen van een demo of een contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, gebruiken we die contactgegevens om contact met u op te nemen en voor het beantwoorden van uw vraag, dan wel het afhandelen en opvolgen van uw aanvraag. Deze gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, dan wel de opvolging hiervan. Gegevens van potentiele klanten, dan wel leads, worden tot een maximum van 2 jaar bewaart indien er geen verdere interactie plaatsvindt.
 • Als relatie van CloudBilling heeft u na verzoek per mail de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@cloudbilling.nl.

CloudBilling verkoopt uw gegevens niet

CloudBilling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen. CloudBilling zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met deze partijen wordt daarvoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Google Analytics
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij delen geen gegevens voor advertentiefuncties of remarketing.

Hubspot
We gebruiken Hubspot om onze nieuwsbrief te beheren en automatische mails te versturen. Er zit geen tracking van derden in berichten die we via Hubspot verzenden naast de eigen analyses van Hubspot, die bijhouden hoeveel abonnees een bericht openen of op de links in het bericht klikken. Het privacy beleid van Hubspot is beschikbaar op https://legal.hubspot.com/privacy-policy. U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@cloudbilling.nl om uw e-mailadres bij te werken of om verwijdering van uw e-mailadres te verzoeken.

Eventbrite
We gebruiken Eventbrite voor het beheren van aanmeldingen voor onze events. Het privacy beleid van Eventbrite is hier beschikbaar.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

CloudBilling maakt gebruikt van cookies op haar website om:

 • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van web bezoek
 • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
 • CloudBilling gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Statistische cookies: Google Analytics
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Voor het gebruikt van Google Analytics geldt:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten.
 • De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd.
 • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet.
 • Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Van Google Analytics nemen wij de rapporten voor demografische en interessecategorieën af. Als u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u naar de Advertentie-instellingen van Google of de specifieke afmeld tool van Google Analytics gaan.
 • Het Analytics cookie blijft veertien maanden geldig.

Op CloudBilling.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Veiligheid

CloudBilling heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan CloudBilling niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. CloudBilling is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.